Utveckling

Vi hjälper dig under hela planeringsfasen med affärs-, fastighets- och projektutveckling – allt för att hela byggprocessen ska bli så effektiv som möjligt och resultatet ska leva upp till alla dina förväntningar.

Ett bra grundarbete är själva fundamentet för en lyckad byggprocess. Det är under utvecklingsfasen – när det kanske bara finns en idé – som vi definierar projektet och analyserar affärsmöjligheterna.

Här finns oändliga möjligheter att påverka utformningen av slutresultatet. Hållbarhet, ekonomi – kostnader och intäkter, design, profilering och varumärke, uthyrningsbara ytor, kvalitet och mycket mera – allt detta formas under utvecklingsskedet. En viktig aspekt är också anpassning och harmonisering i samklang med omgivningen.

Genom att tidigt även titta på genomförandefasen så blir produktionen effektive och snabbare.

Forsen kan allt detta. Vi har storleken, bredden, erfarenhet och spetskompetensen. Forsen är ett av Sveriges största projektledningsföretag med lokal närvaro på flera orter.

Vi har specialistkompetens inom alla delmomenten men också många generalister med kunskaper som spänner över hela utvecklingsfasen.

Vi kan leda och driva hela processen, från idé och hela vägen fram till att er byggnad eller anläggning är överlämnad och driften är säkerställd. Vi gör det dagligen i många olika typer av projekt – allt från sjukhus, kulturbyggnader och bostäder till broar, vägar och utveckling av komplexa stadsmiljöer. Alltid med full kontroll på planering, ekonomi, risker, hållbarhet och kvalitet.

Genomförande - fasen efter utveckling

Oavsett typen av projekt och genomförandeform kan Forsen leda och driva hela genomförandefasen: projekteringsarbete, upphandlingar, byggledning och ekonomiuppföljning. Vi jobbar med alla entreprenad- och genomförandeformer.

Läs mer här – genomförande

Referenscase

Vi använder cookies på den här sajten. Läs mer om cookies och dess användning i vår integritetspolicy: härOK